FC Bayern Munich vs Paris Saint-Germain

UEFA Champions League/
FC Bayern Munich vs Paris Saint-Germain
FC Bayern Munich
:
20:00
- Aggregate (0-0)
Paris Saint-Germain

FC Bayern Munich vs Paris Saint-Germain 27 Jan 2023

FC Bayern Munich vs Paris Saint-Germain

FC Bayern Munich vs Paris Saint-Germain