Teams

Jeonbuk Hyundai Jeonbuk Hyundai
FC Seoul FC Seoul
Daegu FC Daegu FC
Suwon FC Suwon FC
Pohang Steelers FC Pohang Steelers FC
Incheon United FC Incheon United FC
Suwon Samsung Suwon Samsung
Gwangju FC Gwangju FC
Ulsan Hyundai Ulsan Hyundai
Gangwon FC Gangwon FC
Seongnam Ilhwa Seongnam Ilhwa
Jeju United FC Jeju United FC