Teams

IR Reykjavik IR Reykjavik
Kari Kari
KF Fjardabyggdar KF Fjardabyggdar
KF Fjallabyggd KF Fjallabyggd
Throttur Vogum Throttur Vogum
UMF Vidir UMF Vidir
Haukar Hafnarfjordur Haukar Hafnarfjordur
UMF Njardvik UMF Njardvik
Kordrengir Kordrengir
UMF Selfoss UMF Selfoss
Volsungur Volsungur
Dalvik Reynir Dalvik Reynir